Sobre nosaltres

Sobre nosaltres

L'equip de la Acadèmia HERPA Centre d'estudis esta format per:

Maria José Dorado, coordinadora y gerent del centre.

Rosa Mª Sánchez Serna, pedagoga amb més de 10 anys d'experiència amb problemes educatius.

Susana Salvatierra López, psicopedagoga amb 15 anys d'experiència,  especialista en reeducació de dificultats d'aprenentatge.