Articles

PIP

Programes de Formació i Inserció

Els programes de Formació i Inserció s'adrecen a joves que han acabat l'ESO i no n'han obtingut la titulació. Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accès.

Els programes de Formació i Inserció s'estructuren:

    Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. El nostre perfil és: Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals.

    Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.

    Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Aquest programa està finançat per la Generalitat de Catalunya, del FSE i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

Número de codi del centre: 08960146.