Re-educacions psicopedagògiques

Re-educacions psicopedagògiques

Primària, ESO, Batxillerat. Cicles Formatius i Universitat


Dirigit a:

Estudiants que presenten problemes d'aprenentatge, és a dir, que manifesten dificultats en l'àmbit escolar, tot i que tenen un nivell normal d'intel·liència i no presenten cap problema visual ni auditiu. Són la principal causa de fracàs escolar i poden tenir conseqüencies emocionals i conductuals (estaríem parlant de dèficits en la lectura i7o escriptura, dislèxia, dèficit d'atenció, hiperactivitat, problemes maduratius, etc.).

Alumnes que finalitzen la etapa educativa i han de prendre decicions vocacionals que afecten al seu futur.

Organització:

Sesions individuals de 45 minuts.

Metodologia:

Entrevista familiar inicial i avaluació psicopedagògica per determinar l'objectiu de la intervenció.

Intervenció integral en les àrees cognitiva, emocional i conductual.

Col·laboració amb les famílies, escoles i altres professionals per tal d'afavorir el desenvolupament i el procés d'aprenentatge de l'alumne/a.