Anglès

Anglès

Primària, ESO, Batxillerat i Adults

   La duració del curs acadèmic es de Octubre a Juny.

  La nostre metodología consisteix en classes presencials i dinàmiques en grups reduïts.

  Nivells:

  • Kids, per els més petits de la casa ( de 5 a 9 anys d'edat)
Aprendre anglès hauria de ser divertit i estimulant per els nens. Des d'el  nostre centre utilitzem una metodologia basada en el joc, en activitats  variades com dibuixar i pintar, cançons... que motivin i despertin les ganes d'aprendre dels infants.

  • Ket ( Key English Test)
Superar el KET permet afrontar situacions en anglès quotidià escrit i oral a nivell bàsic.
 
  • Pet ( Preliminary English Test)
Superar el PET et facilita un nivell intermedi d'anglès a nivell escrit i oral. Moltes empreses i universitats reconeixen oficialment aquest títol.

  • Fce ( First Certificate in English)
La superació del FCE acredita un nivell escrit i oral mig-alt. És un examen internacional amb un gran  reconeixement en l'àmbit educatiu i laboral.

  • Cae ( Certificate in Advanced English)